Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti internetske trgovine Midea sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu: ZVPot), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: ZVOP-1) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: ZEKom-1) . Internetskom trgovinom “Midea” upravlja tvrtka MIDEA d.o.o., Reška cesta 15, koja je ujedno i pružatelj usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu: prodavatelj). Korištenje web mjesta prodavatelja uvjetovano je ovim općim uvjetima, kao i trenutno važećim propisima Republike Slovenije u području e-trgovine. Registracijom ili davanjem internetske narudžbe korisnici se izričito slažu sa njihovim sadržajem i sklapaju ugovorni odnos s prodavateljem i potvrđuju da su u mogućnosti biti nositelj prava i obveza iz ovog ugovornog odnosa. Korisnika obvezuju opći uvjeti koji su na snazi ​​u trenutku postavljanja internetske narudžbe, pri čemu se prilikom slanja narudžbe uvijek podsjeća na opće uvjete i davanjem naloga potvrđuje svoje poznavanje. Opći uvjeti utvrđuju rad internetske trgovine Midea, prava i obveze korisnika i trgovine te reguliraju poslovni odnos između prodavatelja i kupca.

Definicije

 • KORISNIK je svaka fizička i pravna osoba i sve fizičke osobe koje koriste internetsku trgovinu “Midea” u ime pravne osobe. Nakon registracije u internetskoj trgovini, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je isto kao i njegova adresa e-pošte i lozinka, koja je nedvosmisleno određena i povezana s unesenim podacima. Registracija korisnika moguća je i tijekom kupnje.
 • PRODAVAČ je tvrtka MIDEA d.o.o., koja na svojoj web stranici obavlja djelatnost internetske trgovine.
 • ARTIKLI su proizvodi koje prodavatelj nudi u internetskoj trgovini.

Prijaviti se

Korisnik se obvezuje da se neće pokušavati prijaviti i / ili registrirati za korištenje internetske trgovine pod imenom treće strane. Ako korisnik želi bilo kada kasnije promijeniti adresu e-pošte, mora poslati zahtjev na midea@siol.net. Promjena adrese e-pošte izvršit će se najkasnije u roku od tri radna dana, a korisnik će o tome biti obaviješten e-poštom.

Dostupnost informacija

Prodavač se obvezuje da će kupcu pružiti sljedeće podatke prije nego što ga ugovor ili ponuda obavezuju:

 1. podaci o tvrtki prodavatelja (naziv i sjedište tvrtke, matični broj),
 2. podaci za kontakt koji omogućavaju korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 3. bitne karakteristike predmeta (uključujući usluge nakon prodaje i jamstva) i razdoblje valjanosti ovih podataka,
 4. dostupnost predmeta (svaki artikl ponuđen na web mjestu trebao bi biti dostupan u razumnom roku),
 5. uvjeti isporuke predmeta (i način, mjesto i rok isporuke),
 6. cijene, koje moraju biti jasno i nedvosmisleno postavljene i moraju jasno pokazati uključuju li već poreze i troškove prijevoza i druge naknade, te razdoblje valjanosti ovih podataka,
 7. način plaćanja i isporuke ili popunjavanja i razdoblje valjanosti ovih podataka,
 8. vremenska valjanost ponude,
 9. rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje,
 10. objašnjenje postupka prigovora, uključujući sve detalje o kontaktnoj osobi ili korisničkoj službi.

Korištenje

Korisnik može koristiti web stranice prodavatelja, usluge i podatke na njima samo u svrhe kojima su namijenjeni. Web stranice nisu namijenjene za bilo koju drugu svrhu, poput sustavnog prikupljanja podataka na web mjestima – bilo ručno ili programsko, “upad u program” itd. Korisnik se obvezuje da neće zlonamjerno koristiti web mjesto prodavatelja. Prodavatelj ima pravo da korisnika za kojeg postoji osnovana sumnja da sa svojeg uređaja  obavlja određene mrežne aktivnosti s ciljem zasićenja mrežne veze i / ili zagušenja prodavateljeve internetske mreže ili web mjesta i ugrožavanje sigurnosti i / ili rad računala ili prodajnu opremu ili računala treće strane, odmah i bez prethodnog upozorenja, ukloniti korisničko ime i lozinku i onemogućite pristup na web mjesto dok se kršenje ne otkloni.

Narudžba

Kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca zaključuje se u trenutku kada prodavač kupcu pošalje prvu elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (s naslovom: potvrda o primitku narudžbe). Od ovog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i primjenjuju se na prodavatelja i kupca. Kupoprodajni ugovor (ovo je prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelju prodavatelja.

Načini plaćanja

Prodavatelj dopušta sljedeće načine plaćanja:

 • gotovinom po primitku, pri čemu prodavatelj zadržava pravo zatražiti predujam prijenosom na račun prodavatelja prema ponudi / predračunu.
 • prijenosom na račun prodavatelja prema ponudi / predračunu.
 • Plaćanje kreditnim karticama MasterCard, Visa i Visa Electron. Također prihvaćamo i MasterCard debitne kartice – plaćanja se vrše putem sustava Paylike (kartični sustav). U trenutku kupnje nećete biti preusmjereni na drugo mjesto.

 Račun

Nakon isporuke naručenih predmeta, prodavač kupcu također šalje račun u pdf formatu na e-adresu kupca. U slučaju osobnog preuzimanja, kupac po primitku dobiva ispisanu fakturu za kupljene predmete. Račun uključuje raščlambu cijene i sve troškove vezane uz kupnju, kao i obavijest o pravu na odustajanje od ugovora. Kupac je dužan provjeriti točnost podataka na računu i obavijestiti prodavatelja o svim pogreškama u roku od osam dana od primitka. Naknadne prigovore u vezi s ispravnošću izdanih računa prodavatelj neće uzeti u obzir.

Cijene

Sve cijene su bez PDV-a, jer tvrtka nije obveznik PDV-a. Cijene vrijede u trenutku narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost. Cijene vrijede u slučaju plaćanja navedenim načinima plaćanja, pod gore navedenim uvjetima.

Postupak kupnje

 1. Nakon slanja narudžbe kupac e-poštom dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena. Zatim prodavatelj pregledava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih predmeta i potvrđuje narudžbu ili je odbija s razlogom. Kada isporučuje predmete koje prodavatelj nema na zalihama u vlastitom skladištu ili ih isporučitelj isključivo veže za isporuku i vrijeme u kojem ovaj dobavljač može isporučiti predmet prodavaču, ovaj nije odgovoran za kašnjenje u isporuci . Prodavač putem e-maila obavještava kupca o najnovijim informacijama u vezi s dostavom predmeta. Ako dobavljač ne potvrdi dostupnost naručenih predmeta prodavaču najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma narudžbe, prodavatelj može odbiti narudžbu kupca iz razloga što artikl nije dostupan. Narudžba kupca istječe na dan odbijanja. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu duljim rokovima isporuke ili neisporukom predmeta koje prodavatelj nema na u vlastitom skladištu.
 2. Narudžba je poslana / Narudžba je spremna za preuzimanje Prodavatelj priprema, šalje ili priprema artikl za osobno preuzimanje u dogovorenom roku i o tome obavještava kupca e-poštom. U spomenutoj poruci prodavač kupca također obavještava o politici odustajanja od ugovora, gdje se može obratiti u slučaju kašnjenja isporuke i gdje se može obratiti u slučaju prigovora, telefonski broj 041 / 509-952 ili putem e-pošte na: midea@siol.net.

Ako se dogodi da je narudžba već otpremljena, kupac odbija pošiljku dostavnoj službi. U slučaju osobnog preuzimanja (kada je artikl spreman za preuzimanje), kupac također obavještava svoju želju da otkaže narudžbu putem gore spomenutog telefonskog broja ili gore navedenom e-poštom. U oba slučaja, sve dodatne troškove otkazivanja narudžbe snosi kupac.

Pravne osobe

Postupak kupnje za pravne osobe potpuno je isti kao i za fizičke osobe (potrošače), osim što pravna osoba mora odabrati opciju “račun po tvrtki” i istodobno potvrditi da se slaže s ovim općim uvjetima. Ako kupac želi izdati račun pravnoj osobi, smatra se da prihvaća uvjete poslovanja koji vrijede za pravne osobe. Glavna razlika u odnosu na fizičke osobe (potrošače) je mogućnost odustajanja od ugovora: pravne osobe smiju vratiti isporučene predmete samo u okviru jamstvenih uvjeta i nedostataka na predmetima. Međutim, pravne osobe nemaju mogućnost odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka predmeta bez ikakvog razloga, kao što je slučaj za potrošače (fizičke osobe). Kupovine pravnih osoba također podliježu ovim Općim uvjetima, za razliku od gore spomenute mogućnosti odustajanja od ugovora.

Pravo odustajanja potrošača od ugovora

Potrošač (ovo se odnosi samo na fizičke osobe koje predmet nabave u svrhe izvan njihove dohodovne djelatnosti) ima pravo obavijestiti prodavatelja u roku od 14 dana od primitka predmeta da odustaje od ugovora bez potrebe da navede razlog svoje odluke . Rok započinje jedan dan nakon datuma primitka predmeta. Potrošač o odustajanju od ugovora obavještava na e-adresu prodavatelja: midea@siol.net. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač vraća primljeni predmet o svom trošku ili poštom na adresu prodavača: MIDEA d.o.o., Reška cesta 15 ili ga osobno donosi na adresu prodavača. Vraćanje primljenih predmeta prodavaču u roku za odustajanje od ugovora smatra se obaviješću o odustajanju od ugovora. Potrošač mora vratiti predmet prodavaču neoštećen i u istoj količini i u originalnoj zatvorenoj ambalaži, osim ako je artikl uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje potrošača. Potrošač ne smije koristiti predmete nesmetano sve dok ne odustane od ugovora. Potrošač može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je strogo potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje predmeta koji odstupa od gore navedenog smatra se upotrebom predmeta, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora. Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata predmeta (koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe i ovisi o tome radi li se o pošiljci / paketu / teretu). Predmet se mora vratiti prodavaču najkasnije 30 dana nakon obavijesti o odustajanju od ugovora (kupnje). Potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora čiji je predmet proizvod proizveden prema potrošačevim točnim uputama, prilagođen njegovim osobnim potrebama, koji po svojoj prirodi ne ispunjava uvjete za povrat koji je kvarljiv ili je istekao. Povrat novca izvršit će se što je prije moguće, a najkasnije 30 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju. Prije vraćanja izvršenih plaćanja potrošač mora vratiti stvari koje je možda već primio. Kako bi se osigurala sigurnost, točnost i pravodobnost povrata te osigurala evidencija o plaćanjima, povrat uplate kupcu vrši se isključivo prijenosom na njegov transakcijski račun. Povrat novca u gotovini nije moguć. Pravo na zamjenu predmeta i povrat kupoprodajne cijene u slučaju potraživanja jamstva i materijalnih nedostataka detaljnije je regulirano odredbama ZVPot-a.

Jamstvo

Predmeti imaju jamstvo ako su navedeni na jamstvenom listu ili računu. Jamstvo vrijedi u skladu s uputama na jamstvenom listu i nakon podnošenja računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim listovima ili na računu. Podaci o jamstvu nalaze se i na stranici prezentacije proizvoda. Ako ne postoje informacije o jamstvu, stavka nema jamstvo ili podaci trenutno nisu poznati. U tom slučaju kupac se može obratiti prodavaču koji će mu pružiti potrebne informacije.

Stvarna pogreška

Pogreška je stvarna:

 1. ako stvar nema svojstva potrebna za njezinu normalnu upotrebu ili za stavljanje u promet;
 2. ako stvar nema svojstva potrebna za posebnu uporabu za koju je kupac kupuje, ali koja su prodavaču bila poznata ili su mu trebala biti poznata;
 3. ako stvar nema svojstva koja su izričito ili prešutno dogovorena ili propisana;
 4. ako je prodavač isporučio stvar koja se ne podudara s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo radi obavijesti.

Prikladnost robe za uobičajenu uporabu procjenjuje se u svjetlu uobičajene robe iste vrste, uzimajući u obzir izjave prodavatelja o karakteristikama robe koje daje prodavač ili proizvođač, posebno oglašavanjem, predstavljanjem proizvoda ili naznakama na samu robu. Kupac, kao potrošač, može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne greške ako obavijesti prodavatelja o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven. U obavijesti o nedostatku mora detaljnije opisati nedostatak i dopustiti prodavaču da pregleda stvar. Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke robe koji se pojave nakon proteka dvije godine od isporuke stvari. Odredbe ZVPot-a i Obligacijskog zakona (u daljnjem tekstu: OZ) izravno se primjenjuju na druga prava i obveze povezane s materijalnim pogreškama.

Dostava

Prodavatelj zadržava pravo izbora usluge dostave s kojom može učinkovitije ispuniti narudžbu.

Politika zaštite osobnih podataka

Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna, pa zajedno s kvalitetnim sadržajem jamčimo i vaše pravo da sami odlučite o korištenju vaših podataka. Ova politika privatnosti uređuje prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka koje je kontrolor prikupio od korisnika.

Upravitelj baze podataka

Voditelj baze podataka je tvrtka MIDEA d.o.o., Reška cesta 15. Ovlaštena osoba u pogledu zaštite osobnih podataka dostupna je na midea@siol.net. Kao primatelj odn. korisnik omogućuje kontroloru prikupljanje, obradu i pohranu prenesenih osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.

Stečeni podaci koje čuva voditelj osobnih podataka:

 • Email adresa;
 • ime i prezime i naslov ili spol zbog potrebe za personaliziranom e-poštom;
 • naziv tvrtke;
 • fizička adresa;
 • telefon ili GSM;
 • koje je poruke korisnik otvorio i koje je veze kliknuo u porukama;
 • koje je stranice posjetio na portalu;
 • prošli upiti, kupnje, računi, zahtjevi za podršku;
 • Korisničke IP adrese i ID-ovi kolačića.

Svrha obrade osobnih podataka

Upravitelj tvrtke MIDEA d.o.o. koristit će podatke dobivene od korisnika u sljedeće svrhe:

 • za komunikaciju s pretplatnikom ili predugovorni odnos;
 • za vođenje nagradnih igara;
 • za statističke i tržišne analize; praćenje klikova i otvaranje e-pošte i klikova na web mjestu za segmentiranje i prilagodbu sadržaja e-mailova;
 • obavještavati i slati e-vijesti, članke, obavijesti o događajima e-poštom;
 • za izravni marketing i slanje ponuda, e-pošte, na web mjestu i mobilnim aplikacijama te telefoniranje;
 • za segmentaciju, profiliranje i automatiziranu obradu kako bi se stvorile prilagođene poruke i ponude koje će biti relevantnije za korisnika;
 • za prikazivanje prilagođenih oglasa na reklamnim platformama (Google i Facebook).

Kada se e-mailovi šalju, administrator bilježi otvaranje primljenih poruka od pojedinaca i klika na veze u primljenim porukama. Također bilježi poglede i promocije na web mjestu operatora. Za bolji i ciljaniji prijenos ponuda i prilagodbu poruka ili komunikacija automatski obrađuje, analizira, profilira i procjenjuje zabilježene aktivnosti i mjeri interes korisnika.

Vrijeme skladištenja

Osobne podatke pojedinca pohranjujemo neograničeno ili do opoziva privole za pohranu i obradu pojedinih podataka. Po opozivu pristanka pojedinca, njegovi se osobni podaci brišu odmah, učinkovito i trajno. Ako gore opisane svrhe, za koje pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke, prestanu postojati u našoj tvrtki, baze podataka koje su se prestale koristiti bit će odmah izbrisane učinkovito i trajno.

Zaštita osobnih podataka

Upravitelj će štititi dobivene podatke u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka. Pružit će odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu. Upravitelj ni pod kojim uvjetima neće proslijediti ili otkriti dobivene podatke trećim stranama. Tvrtka MIDEA d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Korisnička prava

U skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), voditelj obrade na zahtjev potrošača mora:

 • potvrditi obrađuju li se podaci koji se odnose na njega i omogućiti mu uvid u osobne podatke koji se na njega odnose;
 • osigurati ispis osobnih podataka koji se odnose na njega;
 • dati mu priliku da ispravi ili dopuni svoje osobne podatke;
 • dati mogućnost djelomičnog ili potpunog brisanja osobnih podataka;
 • dati mogućnost prijenosa osobnih podataka drugom pružatelju povezanih usluga;
 • dati mogućnost djelomičnog ili potpunog povlačenja privole za obradu osobnih podataka.

Upravitelj će uzeti u obzir vašu želju za opozivanjem i dosljedno organizirati opoziv pristanka za obradu osobnih podataka najkasnije u roku od 15 dana. Svaka osoba može, u slučaju da smatra da su joj na bilo koji način povrijeđena prava na zaštitu osobnih podataka, podnijeti žalbu nadzornom tijelu (Povjerenik za informacije u Republici Sloveniji) bilo kada. Svaki korisnik ima mogućnost da se jednostavno odjavi od primanja poruka slanjem poruke na midea@siol.net.

Ugovorni obrađivači i skladišni prostor

Upravitelj može prikupljene osobne podatke također prenijeti svojim ugovornim obrađivačima koji podatke mogu obrađivati ​​isključivo u okviru uputa i ovlaštenja voditelja obrade i koji su pisanim ugovorom sklopljenim s voditeljem obvezni osigurati odgovarajuću razina zaštite osobnih podataka za CRM, marketing sustav e-pošte i sustav automatizacije marketinga. Davatelj čuva datoteke osobnih podataka u EU i ne izvozi ih u treće zemlje. Operator može pružiti osobne podatke platformama za digitalno oglašavanje (Google, Facebook, LinkedIn, itd.) i koristiti njihove kolačiće koji operateru omogućuju izradu preciznijih segmenata, prikaz ciljanih oglasa i ponovni marketing. To korisniku daje relevantnije oglase na tim platformama.

Korištenje kolačića

Kao korisnik web stranice www.midea.si pristajete na to da se kolačići učitavaju u vaše računalo kako bi se osigurao rad svih funkcija web stranice, web analitike i naprednog oglašavanja. Učitavaju se sljedeći kolačići:

 • Kolačići Google Analytics u analitičke svrhe;
 • Googleovi kolačići za ponovni marketing i oglašavanje;
 • Facebook kolačići za remarketing i oglašavanje;
 • Addthis kolačiće za prikaz gumba za dijeljenje društvenih mreža i skočnih prozora i ekspozicija;
 • Alati za automatizaciju marketinga kolačića za praćenje aktivnosti korisnika na web mjestu.

Kolačići omogućuju prilagođavanje određenog sadržaja ili funkcija aplikacije određenom posjetitelju, u skladu s njegovim izborima ili preferencijama ili u skladu s karakteristikama njegove terminalne opreme. Kolačići u analitičke svrhe omogućuju kontinuirano poboljšanje web stranice.

Pravna obavijest

Sav sadržaj objavljen na www.midea.si vlasništvo je tvrtke MIDEA d.o.o. Bez dozvole tvrtke MIDEA d.o.o. ne smiju se kopirati, reproducirati ili distribuirati na bilo koji drugi način. Tvrtka MIDEA d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve probleme s radom web stranice. Tvrtka MIDEA d.o.o. zadržava pravo na bilo kakve pogreške i promjene sadržaja objavljenog na www.midea.si.

Ograničenje odgovornosti

Prodavač ulaže sve napore kako bi osigurao ažurnost i točnost podataka objavljenih na njegovim web stranicama. Korisnik koristi podatke na web stranicama prodavatelja na vlastiti rizik. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja može nastati korisniku zbog upotrebe podataka i / ili usluga na prodavačevu web mjestu ili zbog mogućih pogrešaka ili netočnih podataka koji se mogu naći na web mjestu prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili neugodnosti koje se mogu dogoditi korisniku zbog mogućih tehničkih problema ili prekida. Prodavač pruža odgovarajuću opremu samo na svojoj web stranici i ni na koji način nije odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi mogle nastati kao rezultat neadekvatne opreme ili ponašanja korisnika. Prodavatelj ima mogućnost odustati od ugovora samo ako se utvrdi očita pogreška u skladu s člankom 46. Građanskog zakonika. Očiglednim nedostatkom smatra se nedostatak u bitnim karakteristikama predmeta i sve pogreške koje se prema prometnim običajima ili namjeri kupaca smatraju odlučujućima i koje prodavatelj ne bi potvrdio ili zaključio ugovor u slučaju saznanja. To također uključuje očite pogreške u cijeni. Prodavatelj može prekinuti posao s korisnikom bez upozorenja, ukoliko se korisnik nije pridržavao pravila korištenja internetske trgovine. Prodavatelj također može otkazati narudžbu ako korisnik nije preuzeo prethodnu narudžbu i time prodavaču nanio materijalnu štetu koju nije platio. U slučaju da korisnik odbije pakete, prodavatelj šalje predračun neovisno o odabranom načinu plaćanja korisnika. U slučaju odbijenog paketa, korisniku se vraća iznos kupnje bez poštarine.

Veze do drugih web mjesta

Neke poveznice s web mjesta prodavatelja mogu dovesti do drugih web mjesta kojima prodavač ne upravlja, ne kontrolira ili provjerava njihov sadržaj. Prodavač nudi ove veze korisniku samo kao koristan dodatak. Ove poveznice na druge web stranice ne predstavljaju potvrdu proizvoda, usluga ili informacija od strane prodavatelja i ne predstavljaju nikakve veze između prodavatelja i operatora tih povezanih web stranica.

Autorska prava

Sva autorska prava na web mjestu trgovine (uključujući sve slike, fotografije, animacije, videozapise, glazbu, tekst i datoteke) isključivo su vlasništvo prodavatelja.

Završne odredbe

Prodavatelj može promijeniti ove opće uvjete bez prethodnog pristanka korisnika. Ovi opći uvjeti vrijede od: 01. 05. 2021.